top of page

La importància de les famílies multiespècie. Vincle humà-animal.


A la societat actual, les famílies adopten moltes formes i mides.


En algunes llars, els llaços familiars s'estenen més enllà dels humans i inclouen els nostres amics de quatre potes.


Aquestes famílies multiespècie, conformades per humans i animals, s'han convertit en un fenomen cada vegada més comú i rellevant en la nostra societat. A més d'oferir un suport emocional inestimable, els animals en aquests llars poden jugar un paper vital en el benestar de tots els membres de la família.Un vincle més enllà de les paraules

En les famílies multiespècie, les connexions emocionals van més enllà de les barreres del llenguatge. A diferència de les relacions humanes, on la comunicació sovint es basa en la parla, els animals i els nens/es petits/es poden comunicar-se d'una manera única i especial. Els gossos i els gats, en particular, són experts en llegir les emocions humanes i ofereixen una presència càlida i reconfortant. La presència d'un animal a casa pot fomentar un sentiment de seguretat, amor incondicional i companyonia, creant un ambient familiar positiu i enriquidor.


L'impacte en el benestar emocional

La presència d'animals en les famílies multiespècie té un impacte significatiu en el benestar emocional de tots els membres, independentment de la seva espècie. Els nens/es que creixen amb animals aprenen lliçons valuoses d'empatia, responsabilitat i respecte cap als éssers vius. La presència d'un gos a casa pot ensenyar-los habilitats socials i emocionals, així com ajudar-los a desenvolupar un sentit de compassió i cura cap als altres. Això pot contribuir a un desenvolupament saludable i a la formació de relacions sòlides amb humans i animals per igual.

D'altra banda, els adults també en surten beneficiats del lligam amb els animals en les famílies multiespècie.


La interacció amb els gossos ha demostrat tenir efectes terapèutics, reduint l'estrès i l'ansietat, i millorant l'estat d'ànim. Els gossos poden proporcionar un suport emocional constant, sense jutjar i ple d'alegria. A més, tenir un animal a la família pot fomentar l'activitat física, ja que els gossos necessiten passejos regulars, el que a la vegada beneficia la salut de tots els membres de la família.


És important destacar que les famílies multiespècie han de mantenir una responsabilitat compartida cap als seus animals. Això inclou proporcionar-los una alimentació adequada, atenció veterinària regular, exercici, estimulació mental i un entorn segur i amorós. En cuidar i respectar els seus animals, les famílies multiespècie promouen un vincle equilibrat i saludable entre humans i animals, la qual cosa contribueix al benestar de tots els membres.


Teràpia assistida amb gossos: un recurs amb valor per a les famílies multiespècie


La teràpia assistida amb gossos és una forma d'intervenció terapèutica que aprofita la presència i el lligam amb els gossos per promoure el benestar físic, emocional i social de les persones. En el context de les famílies multiespècie, la teràpia assistida amb gossos pot jugar un paper encara més rellevant.


En primer lloc, la teràpia assistida amb gossos pot ajudar a reforçar els lligams familiars al proporcionar una activitat compartida i significativa. Participar en sessions de teràpia amb gossos com a família pot millorar la comunicació, la cooperació i la connexió emocional entre tots els membres. La interacció amb el gos terapèutic també crea un ambient segur i de confiança, on els membres de la família poden expressar-se lliurement i compartir les seves preocupacions o emocions.


A més a més, la teràpia assistida amb gossos pot abordar una àmplia gamma de reptes i necessitats en les famílies multiespècie. Per exemple, en el cas de nens/es amb dificultats emocionals o d'aprenentatge, la presència d'un gos terapèutic pot facilitar l'obertura emocional, millorar l'autoestima i fomentar habilitats socials. També pot ser beneficiós per a adults que enfronten estrès, ansietat o depressió, proporcionant una font de suport i consol.


La teràpia assistida amb gossos en famílies multiespècie també té en compte el benestar animal. Els programes de teràpia asseguren que els gossos terapèutics siguin tractats amb respecte, amor i cura en tot moment. Es garanteix que la seva participació sigui voluntària i que es segueixin els principis de benestar animal en totes les interaccions.En conclusió, les famílies multiespècie són una manifestació meravellosa dels lligams entre espècies i del compromís de cuidar i estimar els nostres companys animals. La presència d'animals en aquests llars ofereix beneficis emocionals, socials i físics per a tots els membres de la família. La teràpia assistida amb gossos pot ser una eina poderosa per reforçar aquests lligams i promoure el benestar en el context de les famílies multiespècie. En valorar i respectar els animals com a membres igualment importants de la família, creem un entorn enriquidor i amorós per a tothom.


¡Feliç dia de les famílies!
Comentários


bottom of page