top of page

02

02

Educació
en positiu

Amb aquest servei busquem millorar i / o reconduir la conducta d'el gos, tant de particulars, com de protectores. Per això eduquem les persones basant-se el respecte cap a l'animal recorrent a el llenguatge caní. És una metodologia basada en la comprensió, comunicació i respecte que té com a màxima prioritat el benestar animal i la relació gos-humà.

Refugio3.jpg
Refugio5.jpg

Formem cuidadors i voluntaris de les protectores per poder facilitar la relació amb els gossos que hi ha en elles. Assessorem a les persones pel que fa a com desenvolupar les seves tasques tant en gàbies, com en passejos.

Servei a domicili on educarem i donarem pautes a les famílies perquè aprenguin a com acompanyar el seu gos en situacions del dia a dia per facilitar la convivència i millorar el vincle. Tot això, des d'un lloc de respecte i acudint sempre a l'llenguatge caní. Es fan visites per:

Refugio4.jpg
bottom of page