top of page

Teràpia assistida amb animals a hospitals


Introducció: El nen/a hospitalitzat/a


El 95,4% de la població menor de 15 anys ha utilitzat els serveis sanitaris el darrer any. El 3,9% de la població menor de 15 anys ha estat ingressat més d'una nit a un hospital el darrer any, la gran majoria a Hospitals de la Xarxa pública.


El fet d'ingressar en un Hospital, només perquè és una situació nova per al nen o l'adolescent, suposarà, en molts casos, l'aparició de conductes d'ansietat, estrès, por davant d'allò desconegut, por del dolor i del patiment; inseguretat, problemes per aïllament familiar, aïllament respecte als amics i companys habituals.

En el procés d'hospitalització es poden produir conseqüències negatives en el pacient, com ara alteracions comportamentals (agressivitat, trastorn del son, de la fam…), alteracions cognitives (dèficit d'atenció i/o dificultat per concentrar-se) i alteracions emocionals (ansietat, pors, depressió, apatia i manca d'interès).


Aquestes situacions adquiriran diferents matisos segons sigui l'edat del nen hospitalitzat,

temps d'hospitalització, el tipus de patologia, comptar o no amb un diagnòstic o estar a la

espera aquest, així com l'actitud de la família.


Aspectes a tenir en compte:

  • EDAT: Com més petit sigui el nen, més pors i ansietat manifestaran, a causa de la manca de desenvolupament físic i emocional que causa menor control de les emocions, més inseguretats, més necessitat de suport de l'adult i més sensibilitat a la tensió i l'ansietat del entorn.


  • TEMPS D'HOSPITALITZACIÓ: A l'ansietat de l'ingrés cal sumar el nerviosisme i els dubtes quan el temps sobrepassa un determinat període.


  • PATOLOGIA: Un nen amb un traumatisme o una intervenció quirúrgica menor presenta la típica ansietat derivada de l'ingrés, però en els casos que la patologia és oncològica, crònica o severa, es poden produir canvis molt importants en la vida psicosocial que poden anar des de la negació de la malaltia, passant per l'agressivitat o un estat de passivitat i indiferència.


  • TRACTAMENT: Si el tractament és amb fàrmacs, radioteràpia o quimioteràpia, es poden produir canvis profunds en el comportament de la persona i es necessita moltes vegades el suport de professionals.


  • ACTITUD FAMILIAR: L'actitud de la família pot augmentar o reduir l'ansietat i les pors dels infants. Els impactes que es produeixen a la família durant l'hospitalització d'un nen poden ser:

Impacte psicològic: ansietat, estrès

Impacte físic: alteracions de la gana, del son…

Impacte emocional: baixes laborals, costos econòmics…

Impacte social: ruptura de relacions socials, ruptures de parelles...


Història de la Intervenció Assistida amb Animals en persones hospitalitzades


El 1859, a Notes of Nursing, Florence Nightingale va escriure:


“Un petit animal de companyia és, sovint, una teràpia excel·lent contra la malaltia, especialment per a les malalties hospitalàries de llarga durada [...] Ser capaç de poder alimentar-lo i netejar-lo sense ajuda de ningú l'impulsa a recobrar l'autoestima i li anima a fer altres coses”.


Kerlikowoski, el 1954 va introduir ocells, conills i hàmsters en un pavelló pediàtric. Els resultats van mostrar una millora emocional (estimaven els animals i estaven menys deprimits), de comunicació (menys introvertits) i d'hàbits (d'higiene i

cures personals).


Als anys 70, Samuel i Elisabeth Corson van estudiar la viabilitat de la teràpia assistida per animals en un entorn hospitalari, obtenint excel·lents resultats. Per fer-ho van fer servir gossos en un hospital psiquiàtric amb 50 pacients que no responien al tractament tradicional, obtenint un augment de la comunicació i l'autoestima, a més d'independència i capacitat d'assumir responsabilitat per a la cura dels animals.


Després d'aquest període, comencen a aparèixer múltiples estudis científics publicats a revistes com el Journal of Children Adolescent Psychiatry, Nursing, Journal of Gerontology Nursing, Journal of Psychosomatic medicine, Neuropsychology, etc. que demostren l'efectivitat de la teràpia assistida per animals.


El 1980, E. Friedman, J. Lynch i S. Thomas publiquen un estudi titulat "Animals de companyia i supervivència en pacients un any després de sortir d'una unitat de cures coronàries", en què demostra que, gràcies als animals, els pacients van augmentar la comunicació, li van facilitar la inserció a la societat, van augmentar l'autonomia i van millorar la seva autoestima.Diversos estudis, com els d'Aubrey H. Fine (2005), Cusack (2003) o Lan Robinson (1995) han demostrat que, gràcies a la companyia d'un gos, les persones redueixen l'estrès,

hipertensió arterial, la sensació de solitud i ajuda que aquestes se socialitzin i millorin el seu estat anímic.


Així mateix i en els darrers anys, els programes de Teràpia Assistida amb Animals (TAA) han gaudit d'una gran impuls i difusió al nostre país en els diferents àmbits mèdics i terapèutics (Estivill, 1999), entre ells el de la Pedagogia Hospitalària, que amb la inclusió d´un animal persegueix millorar la qualitat de vida dels malalts (Martínez Abellán 2002).


Beneficis de la teràpia assistida amb animals en persones hospitalitzades


BENEFICIS FÍSICS

✓ Millora la psicomotricitat.

✓ Redueix la tensió arterial.

✓ Promou la relaxació: En acariciar un animal proporciona un estat de relaxació, el

qual provoca una disminució de la pressió arterial.

✓ Motiva les sortides a l'exterior.

✓ Redueix els nivells d'estrès i d'ansietat.

✓ Millora els patrons de son i les alteracions de la fam.BENEFICIS PSÍQUICS

✓ Redueix la sensació de por cap a allò desconegut, al dolor i al patiment.

✓ Millora l'atenció i la concentració.BENEFICIS SOCIALS

✓ Relació: Els animals poden obrir vies de seguretat emocional, que de vegades no es

aconsegueixen amb el terapeuta.

✓ Socialització: s'aconsegueix millorar la socialització entre pacients, entre pacients i

persona i entre pacients, personal i familiars o visita.

✓ Comunicació: moltes vegades és inexplicable la comunicació que es dóna entre

els nens i els animals. Els mateixos, motiven els nens a expressar-se, fomentant el

llenguatge verbal i no verbal.

✓ Col·laboració: aquesta augmenta entre els usuaris i el personal dels centres quan hi ha

un animal present.

✓ Autocontrol.

✓ Redueix l'agressivitat: moltes vegades es poden produir alteracions

comportamentals com l'agressivitat. En utilitzar un animal per apropar-se a aquestes

persones, aconsegueix un descens d'aquestes alteracions.BENEFICIS EMOCIONALS

✓ Motiva a crear vincles amb familiars i amics i nous companys/es.

✓ Millora la confiança i seguretat.

✓ Augmenta la motivació per fer noves tasques.

✓ Alleugereix la soledat: moltes vegades els usuaris se senten aïllats i no s'integren

amb la resta de companys. A més, solen sentir-se apartats pels seus familiars i

amics habituals. L'animal aconsegueix treure'l d'aquest estat de solitud, despertant

en ell/ella diferents sensacions.

✓ Superació de la frustració: a causa d'algunes malalties, els pacients perden

la capacitat per fer algunes activitats. Amb els animals els usuaris són

capaços de no caure a la frustració i intenten realitzar l'activitat que se'ls demana

fins aconseguir-la.

✓ Acceptació: Els animals tenen la facilitat d'acceptar-te incondicionalment. No els

preocupa com és aquesta persona, ni el que diu. No jutgen, perdonen i no tenen dobles

intencionsBENEFICIS SENSORIALS


✓ El tacte: és el sentit primordial en aquest tipus de teràpies ja que el pelatge dels diferents animals, la calor que desprenen i la seva proximitat fa que la sensació de proximitat sigui més gran.


✓ A més, ofereixen consol a les persones que tenen afectats altres sentits com la visió o l'orella, fent-los sentir més propers a la resta de companys.BENEFICIS EDUCACIONALS

✓ Mantenir conceptes bàsics i complexos: reforçar i intentar mantenir diferents

conceptes ja adquirits.


La nostra feina: Respecte i empatia


Des de Wild Souls donem suport a l'ús terapèutic dels animals sempre que es respecti la naturalesa de l'animal, sense forçar-lo a fer res que no vulgui ni a ser on no vol estar. Fomentem el vincle entre usuari i animal perquè tots dos vulguin estar acompanyats de l'altre, sense interdependència ni obligació. Si vols conèixer els nostres serveis de teràpia amb animals visita el nostre blog, si ja estàs convençut de contractar els nostres serveis de teràpia envia'ns un email Estarem encantades d'ajudar-te!


15 views0 comments

Comments


bottom of page