top of page

Saps què és la teràpia assistida amb animals?


Les escoles d'educació ordinària són plenes de nens i nenes que es poden beneficiar de les intervencions assistides amb animals. Aquests nens, malgrat no presentar cap diagnòstic, únicament, per la motivació genuïna que neix per la presència d'un animal, poden créixer i aprendre d'una manera més enriquidora. Les matemàtiques, les llengües o socials poden ser apreses de manera més divertida mitjançant la companyia d'un gos, més que amb una pissarra o un llibre.


A més, els animals també els poden ajudar a passar moments difícils com és la tornada a l'escola, el període d'exàmens o el dia de lliurament de les notes de final de trimestre.


Els animals, a centres ordinaris, també acompanyen en l'aprenentatge i la vivència de valors tan importants com l'empatia i el respecte. I, sota la nostra filosofia, el més important que un ésser humà pot aprendre d'un gos i que seria cabdal fer-ho des de petit, és a mirar i ha funcionat sense jutjar, sense obligar i, especialment, a fer-ho tot des de l'amor.


A continuació, us oferim, d'una banda, un exemple d'activitat i, de l'altra, un llistat d'alguns dels beneficis que els alumnes i les alumnes de centres ordinaris podrien viure si tinguessin l'oportunitat de vivenciar aquest tipus d'educació.


Beneficis:


Àrea física

 • Promou la relaxació

 • Augmenta l'activitat física

 • Millora patrons de son


Àrea psíquica

 • Augmenta l'atenció i la concentració

 • Augmenta la participació

 • Estimula mentalment: reforç de la memòria

 • Augmenta els moments de connexió

 • Augmenta l´autonomia


Àrea social

 • Motiva a crear vincles amb familiars i amics i nous companys/es

 • Ajuda a establir relacions sanes

 • Augmenta els moments de comunicació mitjançant el llenguatge verbal i no verbal

 • Millor expressió corporal i verbal

 • Augmenta la col·laboració entre participants

 • Augmenta l'autocontrol

 • Augmenta la curiositat i la participació

 • Augmenta el respecte (a persones, animals, material i organització)


Àrea emocional

 • Ajuda a la reeducació de conceptes emocionals mal adquirits

 • Millora de l'autoestima, la confiança i la seguretat en si mateix

 • Ajuda a la superació de la frustració

 • Ajuda a l'acceptació d'un mateix

 • Millora gestió d'emocions

 • Ajuda a la tolerància al fracàs

 • Ajuda a la creació d'estratègies per resoldre situacions del dia a dia


Àrea sensorial

 • Potencia els sentits


Àrea educacional

 • Ajuda a l'aprenentatge o reforç d'hàbits i/o rutines personals

 • Ajuda al manteniment de conceptes curriculars

 • Augmenta el vocabulariExemple d'una activitat duta a terme en una sessióÀrea: Matemàtiques


Temàtica: Problemes la resolució dels quals es fa mitjançant operacions bàsiques (sumes i restes)


Durada: 10 minuts


Col·lectiu: Alumnes i alumnes de 1r de PrimàriaDesenvolupament: Els alumnes i les alumnes hauran de resoldre problemes el protagonista dels quals serà el gos i la temàtica central serà el nombre de premis que li tocarà menjar. Aquest número serà el resultat obtingut en la resolució del problema. Per exemple: “Ohana i la seva guia han anat a comprar llaminadures de gos. Han comprat un total de 10 llaminadures però, en obrir la bossa, se n'han perdut 4. Quantes llaminadures li queden a Ohana a la borsa?”. Si els alumnes s'estan iniciant en el concepte de la resta, podríem posar les llepolies sobre la taula i treure'n tantes com diu l'enunciat que s'han perdut i explicar quantes ens queden sobre la taula. En alumnes més avançats, escriurien sobre el paper loperació corresponent.
1 view0 comments

Commentaires


bottom of page